Laat een Google review na en maak kans op een iPhone 11!

Beste klant, graag wensen we u te danken om gebruik te maken van onze diensten. 

Bent u tevreden over onze dienst? Waren we uitmuntend? Gewoon ok? Hebt u enkele opmerkingen?

Laat het ons weten via een Google review, we streven er naar om het steeds beter te doen en uw feedback kan ons daarbij helpen! En tegelijkertijd maakt u kans om een iPhone 11 (64GB) te winnen!* 

* Hebt u dit jaar (vanaf 01/01/2019) een ruiming, reiniging en/of ontstopping door 't ruimerke laten uitvoeren of hebt u er één ingepland? Aarzel niet en wees snel om deel te nemen aan deze actie die tot en met 31/01/2020 loopt! Uit alle reviewers gaat er 1 persoon verloot worden!

* Lees hierbij de algemene voorwaarden van deze winactie: Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op winacties op de website van 't ruimerke. Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie. Daarnaast worden per winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

 1. De deelnemer is verplicht tot het schrijven van een Google review en een score te geven. 't ruimerke kan de winnaar verzoeken om voor de uitreiking van de prijs het bewijs te leveren van zijn/haar identiteit alsook het bewijs via attest van de ruiming, reiniging en/of ontstopping of bewijs van inplanning van één van deze diensten tijdens de aangegeven periode (tussen 01/01/2019 tot en met 31/01/2020).
 2. De winnaar kan per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven telefoonnummer, e-mailadres of correspondentieadres bij het inplannen van de ruiming, reiniging en/of ontstopping.
 3. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet-aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. 't ruimerke is dan gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 5. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt.  't ruimerke is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 6. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door 't ruimerke of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is 't ruimerke niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
 7. 't ruimerke is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.).  't ruimerke kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enige vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
 8. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. 't ruimerke mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).
 9. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de uitreiking van de prijs. In dat kader is 't ruimerke gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.
 10. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of indien mogelijk persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.
 11. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar.  't ruimerke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 12. 't ruimerke is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.
 13. 't ruimerke is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de winactie.
 14. 't ruimerke is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 15. 't ruimerke is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege specifieke redenen, zonder dat  't ruimerke daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door 't ruimerke op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 16. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.