Algemene voorwaarden kortingsbon en -code

Onderstaande algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op iedere kortingsbon/-sticker (hierna: ‘bon’), kortingscode en dergelijke (hierna: ‘code’), uitgegeven door ’t ruimerke.

’t ruimerke biedt de klant tegen inlevering van de bon/code éénmalig het kortingsbedrag (met inachtname van onderstaande actievoorwaarden)die in mindering wordt gebracht van het totale bedrag na het uitvoeren van het ruimen en/of ontstoppen bij deze klant.

Geldigheid bon/code :

  • De klant dient bij het betalen de bon af te geven, of de code te vermelden bij het maken van de afspraak, zodat dit bedrag onmiddellijk in mindering kan worden gebracht op het te betalen bedrag.
  • De bon/code is enkel geldig voor het ruimen, reinigen en/of ontstoppen.
  • De klant dient – ingeval van gebruik van de website van ’t ruimerke alle gevraagde gegevens van de bon in te vullen op de daartoe bestemde velden.
  • De korting die met de bon/code wordt verkregen, wordt in mindering gebracht op het totale bedrag, op het moment van volledige betaling.
  • De bon/code is geldig gedurende de op de bon vermelde periode/tijdens de vermelde geldigheidsperiode.
  • De bon/code kan niet worden gebruikt in combinatie met een soortgelijke voordelen of andere kortingsbonnen/kortingscodes.
  • De bon/code kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
  • De klant kan de bon/code niet met terugwerkende kracht gebruiken.
  • Gelieve de bon steeds af te printen en af te geven aan de chauffeur (in het geval van een kortingsbon, niet in het geval van een kortingscode). 

 

Aansprakelijkheid

’t ruimerke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de bon/code. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is ’t ruimerke niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken van de bon/code, om welke reden dan ook.

 

Slotbepaling

’t ruimerke behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene actievoorwaarden aan te brengen. Door gebruik te maken van deze bon/code geeft de klant te kennen in te stemmen met deze algemene actievoorwaarden en de voorwaarden die vermeld staan op de website van ‘truimerke/algemene actievoorwaarden. Indien enige bepaling uit deze algemene actievoorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Op deze algemene actievoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.